Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
24.červenec 2024

kurzy měn (ČNB):

1EUR25,235 Kč
1USD23,185 Kč
1GBP29,971 Kč
1CHF26,092 Kč


TOPlist

EU aktuálně

Od 1.1.2008 nová databáze Evropské komise - TARIC
K 1.1.2008 vydána nová databáze Evropské komise - TARIC - nomenklatura, celní sazby a ostatní opatření pro dovoz/vývoz zboží ze/do třetích zemí. Více info v sekci odkazy.
vloženo: 7.1.2008 v 21:00:40
Od 1.1.2007 nová databáze Evropské komise - TARIC
K 1.1.2007 vydána nová databáze Evropské komise - TARIC - nomenklatura, celní sazby a ostatní opatření pro dovoz/vývoz zboží ze/do třetích zemí. Více info v sekci odkazy.
vloženo: 30.5.2007 v 23:25:19
NA RUZYNI FUNGUJE VETERINÁRNÍ STANICE
Po vstupu do EU má ČR uľ jen jedinou pohraniční veterinární stanici. V středu ji slavnostně otevřeli zástupci Delegace Evropské komise. Nahradí stávajících dvacet stanic, které uľ teď nejsou potřeba. Pohyb zboľí přes hranice s ostatními členskými zeměmi je od prvního května volný a veterinární zásilky se kontrolují aľ v místě určení, střediska proto zanikla. Nová stanice, vybudovaná asi za 60 milionů korun, byla po zkuąebním provozu slavnostně otevřena. Provozovat ji budou České aerolinie. Stanice, na jejíľ výstavbu přispěla EU z programu Phare zhruba 38 milióny korun, splňuje podle Státní veterinární správy nejpřísnějąí evropské normy.
vloženo: 4.6.2004 v 23:42:34
VOLNÁ MÍSTA V EU NA INTERNETU
Od 1. května letoąního roku i v ČR začal fungovat systém Eures, tedy Evropské sluľby zaměstnanosti. Lidé se v něm pomocí internetu mohou poohlíľet po nových pracovních místech nebo zadat vlastní ľivotopis. Na internetu najdou také informace o trhu práce v přísluąné zemi. Systém kromě zemí Evropské unie zahrnuje i ?výcarsko, Norsko a Island. Informace o pracovním trhu či volných místech najdou lidé na adrese http://europa.eu.int/eures nebo na české stránce http://portal.mpsv.cz/eures. Pokud budou mít lidé hledající práci s vyuľitím této databáze problémy nebo budou chtít čerstvé informace o jednotlivých zemích, mohou se obrátit na kontaktní osoby při kaľdém úřadu práce v zemi.
vloženo: 12.5.2004 v 10:27:12
ZASÍLÁNÍ DOBÍREK Z VĚT?INY ZEMÍ EU, ZATÍM NENÍ MO?NÉ
Čeąi si ani po vstupu do EU nemohou nechat zasílat zásilky na dobírku ze vąech členských zemí, kde tato sluľba existuje. Česká poąta dosud uzavřela potřebné smlouvy jen s některými státy, ale například se sousedním Německem nikoli. Aby si mohli tuzemątí zákazníci nechat zasílat zboľí z cizí země na dobírku, musí mít Česká poąta uzavřenou smlouvu s jednotlivými státy. Tu vąak zatím podepsala jen s Běloruskem, Lotyąskem, Maďarskem, Portugalskem, Řeckem, Slovinskem a ?védskem. Německá strana údajně smlouvu dokonce sama připravila a kontaktovala Českou poątu, aby se k věci vyjádřila
vloženo: 10.5.2004 v 23:34:56