Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
19.únor 2020

kurzy měn (ČNB):

1EUR24,900 Kč
1USD23,023 Kč
1GBP30,003 Kč
1CHF23,452 Kč


TOPlist

Celní služby a poradenství, služby Intrastat, celní deklarace Brno

vítejte na webové prezentaci naší společnosti - celního jednatelství a poradenství. Poskytujeme komplexní celní služby, poradentví export - import a služby Intrastat. Tyto webové stránky nabízejí informace nejen o společnosti a jejích službách, ale jsou rozšířeny o odkazy na informace důležité pro obchodování se zahraničím a o novinky z EU. Doufáme, že zde najdete potřebné informace a pokud ne, že nás za tímto účelem kontakujete. Jsme připraveni vám poskytnout komplexní služby a zaručujeme solidnost, odbornost a spolehlivost při jejich provádění.

Doufáme, že informace zde uváděné a služby námi poskytované budou podporou rozvoje vzájemně výhodných vztahů a strategických partnerství nejen u nás a v rámci celé Evropy, ale i zemí mimo náš kontinent.

Naší snahou je poskytování služeb na špičkové evropské úrovni, čímž především chceme našim zákazníkům aktivně pomáhat při obchodování uvnitř i vně EU. Naším cílem je snižování administrativní zátěže při celním řízení a tím napomáhat při vyhledávání a vytváření nových obchodních příležitostí, nových propojení a nových partnerských vztahů.

Naše služby ve zkratce - celní jednatelství, celní deklarace, celní poradenství, služby Intrastat, školení celní problematiky a Intrastatu.

novinky

Informace o účinnosti nových celních předpisů
Dnes, t.j. 29.7.2016, byl vydán ve Sbírce předpisů České republiky nový celní zákon (zákon č. 242/2016 Sb.) a zákon 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Spolu s těmito zákony byly rovněž pubikovány i související podzákonné právní předpisy - nařízení vlády č. 244/2016 Sb., vyhláška č. 245/2016 Sb., vyhláška 246/2016 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 (Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků).

Všechny výše uvedené předpisy naleznete v částce 95 a 96 Sbírky předpisů České republiky.
Pokud potřebujete více podrobností, napište nám svůj dotaz na e-mail uvedený v sekci "kontakty".
vloženo: 29.7.2016 v 10:33:05
Ukončení používání dokladu T5
V souvislosti se vstoupením v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, a jeho prováděcích předpisů dochází k ukončení používání dokladu T5. Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) tak od 1.5.2016 nebude požadovat prokázání splnění závazku, že zemědělské produkty byly vyvezeny, prostřednictvím dokladu T5, i když nařízení Komise (ES) č. 376/2008 zůstává i nadále v platnosti.
Skutečnost, že zboží skutečně vystoupilo z území EU, bude SZIF ve většině případů ověřovat na základě údajů poskytnutých celní správou ze systému e-Vývoz.
vloženo: 27.4.2016 v 10:28:12
Nový Celní kodex EU
S účinností od 1.5.2016 začíná platnost nového Celního kodexu EU (UCC - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9.10.2013, kterým se stanoví celní kodex Unie). Celní správa vydala oficiální přehlednou prezentaci pro deklaranstkou veřejnost obsahující přehled změn (najdete ji zde - "prezentace UCC").
Současně dochází i ke změnám v celní problematice v návaznosti na legislativu ČR a EU. Oficiální prezentaci Celní správy na toto téma najdete zde - "veřejnost-celní zákon."
vloženo: 20.4.2016 v 21:46:14
Změny společného celního sazebníku 2016
Upozorňujeme naše klienty, že od 1.1.2016 došlo ke změnám Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník). Celní správa vydala pracovní pomůcku - seznam změn s uvedením původních i nových kódů (najdete jej zde - "změny sazebníku 2016)."
vloženo: 20.1.2016 v 13:57:07
Novinky v celním sazebníku 2015
Upozorňujeme naše klienty, že od 1.1.2015 došlo ke změnám Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník). Celní správa vydala pracovní pomůcku - seznam změn s uvedením původních i nových kódů (najdete jej zde - "sazebník 2015)."
vloženo: 28.1.2015 v 9:52:46