Značková kosmetika AVON - dodání až do domu
23.září 2019

kurzy měn (ČNB):

1EUR25,910 Kč
1USD23,490 Kč
1GBP29,368 Kč
1CHF23,681 Kč


TOPlist

Celní služby a poradenství, služby Intrastat, celní deklarace Brno

vítejte na webové prezentaci naší společnosti - celního jednatelství a poradenství. Poskytujeme komplexní celní služby, poradentví export - import a služby Intrastat. Tyto webové stránky nabízejí informace nejen o společnosti a jejích službách, ale jsou rozšířeny o odkazy na informace důležité pro obchodování se zahraničím a o novinky z EU. Doufáme, že zde najdete potřebné informace a pokud ne, že nás za tímto účelem kontakujete. Jsme připraveni vám poskytnout komplexní služby a zaručujeme solidnost, odbornost a spolehlivost při jejich provádění.

Doufáme, že informace zde uváděné a služby námi poskytované budou podporou rozvoje vzájemně výhodných vztahů a strategických partnerství nejen u nás a v rámci celé Evropy, ale i zemí mimo náš kontinent.

Naší snahou je poskytování služeb na špičkové evropské úrovni, čímž především chceme našim zákazníkům aktivně pomáhat při obchodování uvnitř i vně EU. Naším cílem je snižování administrativní zátěže při celním řízení a tím napomáhat při vyhledávání a vytváření nových obchodních příležitostí, nových propojení a nových partnerských vztahů.

Naše služby ve zkratce - celní jednatelství, celní deklarace, celní poradenství, služby Intrastat, školení celní problematiky a Intrastatu.

novinky

Přání do nového roku 2014
Vážení obchodní přátelé a návštěvníci naší internetové prezentace, dovolte, abychom vám tímto způsobem popřáli vše nejlepší do nového roku. M.Bábek & kolektiv
vloženo: 2.1.2014 v 7:10:26
Změny Společného celního sazebníku 2013
Upozorňujeme naše klienty, že od 1.1.2013 došlo ke změnám Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník). Celní správa vydala pracovní pomůcku - seznam změn s uvedením původních i nových kódů (najdete jej zde - "sazebník 2013)."
Současně upozorňujeme na malé změny pro vyplňování JSD a Intrastatu. Zajímá-li vás konkrétní způsob vyplnění celních dokladů, najdete je zde - "příručka verze 14."
vloženo: 4.1.2013 v 23:23:10
Přání do nového roku 2013
Vážení obchodní přátelé a návštěvníci naší internetové prezentace, dovolte, abychom vám tímto způsobem popřáli vše nejlepší do nového roku. M.Bábek & kolektiv
vloženo: 2.1.2013 v 11:21:54
Informace o organizačních změnách v Celní správě v roce 2013
S platností od 1.1.2013 dochází k reorganizaci Celní správy ČR. Z hodnocení stávajícího třístupňového systému řízení vyplývá, že tento model řízení je v současných podmínkách již nevyhovující, neboť celní správě neumožňuje pružně reagovat na situaci v jednotlivých regionech formou vytváření, případně rušení pracovišť, a tím tak zajišťovat požadovanou dostupnost služeb a zároveň efektivním způsobem řídit svoje náklady.

Celní správa bude organizována obdobným principem (tzn. dvoustupňovým systémem řízení) jako správní úřady Jednoho inkasního místa (JIM). Novou organizační strukturu celní správy bude tvořit Generální ředitelství cel, 14 krajských celních úřadů a Celní úřad se sídlem v Praze Ruzyni. Součástí většiny krajských celních úřadů budou územní pracoviště (stávající celní úřady) - jejich geografické rozložení najdete v přílohách nového Zákona o Celní správě ČR č. 17/ 2012 Sb., včetně informace, které základní agendy zde budou vykonávány.

O vývoji a případných změnách budete informováni na webových stránkách www.celnisprava.cz.
vloženo: 4.12.2012 v 10:44:41
Celní správa již dnes přijímá objednávky na nové kontrolní pásky
Dnes vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva financí ČR č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Celní správa je připravena od tohoto okamžiku přijímat od povinných osob objednávky nových kontrolních pásek, a to na všech místně příslušných celních úřadech.

Objednávky budou přijímány každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hod., a do odvolání operativně i ve dnech pracovního volna a klidu od 8.00 do 16.00 hod. Obdobně bude probíhat i výdej dodaných nových kontrolních pásek, nejdříve však 26. září 2012.
vloženo: 25.9.2012 v 7:23:59